Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Teresa Orłowska-Kowalska | Publikacje
 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska - publikacje:

 1. Orłowska-Kowalska T., Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Seria Wydawnicza Komitetu Elektrotechniki PAN Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki T. 48,  Wrocław 2003
 2. Kazmierkowski M.P., Orlowska-Kowalska T., Neural Network Estimation and Neuro-Fuzzy Control in Converter-Fed Induction Motor Drives, Chapter 2 in a book: “Soft Computing in Industrial Electronics”, Physica-Verlag,  2002, Heilderberg, Germany
 3. Orlowska-Kowalska T., Szabat K., Jaszczak K., The Influence of Parameters and Structure of PI-type Fuzzy Controller on DC Drive System Dynamics, Fuzzy Sets and Systems, 2002
 4. Orlowska-Kowalska T., Szabat K., Jaszczak K., Dynamics of DC drive system with fuzzy-logic speed controller, Archives of Electrical Engineering, 2002, No.1
 5. Orlowska-Kowalska T., Migas P., Analysis of the induction motor speed estimation quality using neural networks of different structure, Archives of Electrical Engineering, 2001, vol. 50, No.4, pp.411-425
 6. Orłowska-Kowalska T., Zastosowanie sieci neuronowych do estymacji strumienia wirnika silnika indukcyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, Nr 7-8, str. 187-190
 7. Orłowska-Kowalska T., Bos A., Zagadnienia wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie nieruchomym, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, No.9, str.
 8. Orłowska-Kowalska T., Jaszczak K., Szabat K., Robustness of fuzzy-logic control with simple parameter adaptation for DC motor drive system, Proc. of IX Intern. Confer. On Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC'2000, Kosice, Slovakia, 2000, str.6.82-6.86
 9. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Comparison of two types of neural speed estimators for the induction motor drive, Proc. of Intern. Confer. IFAC'20, Budapest, Hungary, 2000, pp.81-86
 10. Łęc M., Orłowska-Kowalska T., Analiza wrażliwości obserwatorów prędkości i położenia silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, Mater. IX Symp. PPEE'2000, Wisła-Ustroń, 2000, str.161-169
 11. Dyrcz K., Orłowska-Kowalska T., Zastosowanie filtru Kalmana do odtwarzania strumienia i prędkości silnika indukcyjnego, Mater. IX Symp. PPEE'2000, Wisła-Ustroń, 2000, str.307-312
 12. Szabat K., Orłowska-Kowalska T., Optymalizacja rozmytego sterowania dwumasowego napędu prądu stałego, Mater. IX Symp. PPEE'2000, Wisła-Ustroń, 2000, str.197-203
 13. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Pawlak M., Neuronowe estymatory strumienia i prędkości silnika indukcyjnego - stan badań, Mater. IX Symp. PPEE'2000, Wisła-Ustroń, str.11-19
 14. Orłowska-Kowalska T.,Wojsznis P.., Kowalski Cz., Comparative study of different flux estimators for sensorless induction motor drive, Archive of Electrical Engineering, No.1/2000, w druku
 15. Orłowska-Kowalska T., Pawlak M., Induction motor speed estimation based on neural modelling method, Archive of Electrical Engineering, No.1/2000, w druku
 16. Azarewicz S., Orłowska-Kowalska T., Zalas A., Analiza układu łagodnej synchronizacji silników asynchronicznych synchronizowanych, Prace Naukowe IMNE No.50, ser. Studia i Materiały, No. 22, 2000, str.140-149
 17. A. Bos, T. Orłowska-Kowalska, Metoda wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie nieruchomym, Prace Naukowe IMNE No.49, ser. Studia i Materiały, No. 21, 2000, str.50-62
 18. Kowalski Cz., Orłowska-Kowalska T., Wojsznis P., Pośrednia metoda pomiaru momentu silnika indukcyjnego, Prace Naukowe IMNE, No.48, ser. Studia i Materiały, No. 20, 2000, str.29-37
 19. Migas P., Orłowska-Kowalska T., Identyfikacja parametrów silników elektrycznych za pomocą sieci neuronowych na przykładzie napędu prądu stałego, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.45-504
 20. Jaszczak K., Orłowska-Kowalska T., Zastosowanie regulatora rozmytego z adaptacją parametrów w układzie regulacji prędkości silnika prądu stałego, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.279-286
 21. Jaszczak K., Orłowska-Kowalska T., Szabat K., Analiza wpływu parametrów regulatora rozmytego na właściwości dynamiczne napędu prądu stałego, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.513-520
 22. Kowalski Cz., Orłowska-Kowalska T., Wojsznis P., Zastosowanie procesora sygnałowego do pomiaru momentu silnika indukcyjnego, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.367-373
 23. Kowalski Cz., Orłowska-Kowalska T., Wojsznis P., Zastosowanie DSP w układzie wektorowego sterowania silnika indukcyjnego, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.359-365
 24. Bos A., Orłowska-Kowalska T., Modyfikacja metody wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie nieruchomym, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.75-82
 25. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Analiza wpływu struktury sieci neuronowej na dokładność odtwarzania prędkości silnika indukcyjnego, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.483-494
 26. Orłowska-Kowalska T., Pawlak M., Odtwarzanie prędkości silnika indukcyjnego za pomocą neuronowego estymatora z liniową funkcją aktywacji, Mater. IV Kraj. Konfer. SENE'99, Łódź, 1999, str.505-512
 27. Orłowska-Kowalska T., Jaszczak K., Analiza wrażliwości regulatorów rozmytych na zmiany parametrów napędu prądu stałego, Mater. VIII Symp. PPEE'99, Wisła-Ustroń, 1999, str.505-512
 28. Bos A., Orłowska-Kowalska T., Zdalne sterowanie napędu pozycyjnego przy zastosowaniu sterowników PLC, Mater. VIII Symp. PPEE'99, Wisła-Ustroń, 1999, str.294-299
 29. Łęc M., Orłowska-Kowalska T., Porównanie metod estymacji prędkości dla napędu bezczujnikowego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, Mater. VIII Symp. PPEE'99, Wisła-Ustroń, 1999, str.232-239
 30. Orłowska-Kowalska T., Pawlak M., Migas P., Zastosowanie procesora sygnałowego do realizacji neuronowego estymatora prędkości silnika indukcyjnego, Mater. VIII Symp. PPEE'99, Wisła-Ustroń, 1999, str.13-21
 31. Kowalski Cz., Orłowska-Kowalska T., Neural rotor fault detector for the induction motor, Confer. Proc. EPEA/EDPE'99, Slovakia, 1999, s.363-368
 32. Orłowska-Kowalska T., Pawlak M., Implementation of neural network speed estimator with help of TMS320C digital signal processor, Proc. of Intern. Confer. EPEA /EDPE'99, Stara Lesna, Slovakia, 1999, pp.292-298
 33. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Influence of neural network structure on the induction motor speed estimation quality, Proc. of Intern. Confer. EPEA/EDPE'99, Stara Lesna, Slovakia, 1999, pp.23-31
 34. Orłowska-Kowalska T.,Wojsznis P.., Kowalski Cz., Comparative study of different flux estimators for sensorless induction motor drive, Proc. of Intern. Confer. ELECTRIMACS'99, Lisboa, Portugal, 1999, vol.2, pp.2.51-2.56
 35. Orłowska-Kowalska T., Pawlak M., Induction motor speed estimation based on neural identification method, Proc. of Intern. Confer. ELECTRIMACS'99, Lisboa, Portugal, 1999, vol.2, pp.2.45-2.50
 36. Orłowska-Kowalska T., Metody odtwarzania zmiennych stanu dla napędów bezczujnikowych z silnikami indukcyjnymi - stan zagadnienia, Wydawnictwo monograficzne KE PAN "Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki", 1999, s.215-238
 37. Orłowska-Kowalska T., P.Wojsznis, Analiza porównawcza wrażliwości obserwatora i estymatora strumienia silnika indukcyjnego na zmiany parametrów napędu, Wydawnictwo monograficzne KE PAN "Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki", 1999, s.203-214
 38. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Neuronowy estymator strumienia i prędkości silnika indukcyjnego odporny na zmiany parametrów, Wydawnictwo monograficzne KE PAN "Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki", 1999, s.191-202
 39. Orłowska-Kowalska T., Wykorzystanie treningowych systemów edukacyjnych w kształceniu specjalizacyjnym inżynierów elektryków, Przegląd Elektrotechniczny, No. 8, 1998, s.202-205
 40. Orłowska-Kowalska T., Odtwarzanie sygnałów sprzężeń zwrotnych w napędach bezczujnikowych z silnikami indukcyjnymi, Krajowa Konferencja Układy Napędowe i Energoelektroniczne w Przemyśle, 1998, Łódź, s.93-103
 41. Orlowska-Kowalska T., Odtwarzanie sygnałów sprzężeń zwrotnych w napędach bezczujnikowych z silnikami indukcyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, No. 10, 1998, s.258-263
 42. Orlowska-Kowalska T., Artificial neural networks in the electrical drives control - a survey, Archiwum Elektrotechniki, 1998, vol.XLVII, Nr 184, 2/1998, pp.127-143
 43. Orłowska-Kowalska T., Łęc M., Comparison of Control Methods for the Sensorless Permanent Magnet AC drive, Confer. Proc. EPEA/PEMC'98, Praga, 1998
 44. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Neural Speed Estimator for the Induction Motor Drive, Confer. Proc. EPEA/PEMC'98, Praga, 1998, vol.8, pp.7.89-7.94
 45. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Analysis of the Neural Network Structures for Induction Motor State Variables Estimation, Confer. Proc. SPEEDAM'98, Sorento, May, 1998, pp. P3.55-P3.59
 46. Orłowska-Kowalska T., Metody odtwarzania zmiennych stanu dla napędów bezczujniko-wych z silnikami indukcyjnymi - stan zagadnienia, Mater. III Konfer. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'97, 1997, (KE PAN), Łódź, t.2, pp.731-746
 47. Orłowska-Kowalska T., P.Wojsznis, Analiza porównawcza wrażliwości obserwatora i estymatora strumienia silnika indukcyjnego na zmiany parametrów napędu, Mater. III Konfer. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'97, (KE PAN) Łódź, 1997, t.2, pp.713-720
 48. Orłowska-Kowalska T., Migas P., Neuronowy estymator strumienia i prędkości silnika indukcyjnego odporny na zmiany parametrów, Mater. III Konfer. Sterowanie w Energo-elektronice i Nap. Elektrycz., SENE'97, 1997, (KE PAN), Łódź, 1997, t.2, pp.459-466
 49. Orłowska-Kowalska T., P.Wojsznis, Sensitivity analysis of sensorless induction motor drive to motor parameter changes , Confer. Proc. EPEA/EPE'97, Trondheim, Norway, 1997, vol.4, pp.4.518-4.523
 50. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Neural Network Application for Flux and Speed Estimation In the Sensorless Induction Motor Drive, Confer.Proc. IEEE/ISIE'97, Guimares, Portugal, 1997, vol.3, pp.1253-1258
 51. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Zastosowanie sieci neuronowych do estymacji strumienia silnika indukcyjnego, Mater. VII Symp. PPEE'97, Ustroń, str.236-243
 52. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Neural network techniques in the electrical drives control and faults detection, Confer. Proc. EPEA/EDPE'96, Slovakia, pp.27-38
 53. Orlowska-Kowalska T., Kowalski C.T., Neural network based flux estimator for the induction motor, Confer. Proc. EPEA/PEMC'96, Budapest, Hungary, 1996, pp.187-191
 54. Orlowska-Kowalska T., Wojsznis P., Comparative study of rotor flux estimators sensitivity in the speed sensorless induction motor drive, Proc. of Intern Confer. IEEE/ISIE'96, Warsaw, Poland, 1996, vol.1, pp.348-353
 55. Orłowska-Kowalska T., Obserwatory strumienia i prędkości wirnika silnika indukcyjnego, Prace Nauk. IMNE, 1995, ser. Studia i Mater., Nr 19, str.101-118
 56. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Chlipała M., Cyfrowe sterowanie adaptacyjne napędów przekształtnikowych prądu stałego, Prace Nauk. IMNE, 1995, ser. Studia i Mater., Nr 19, str.119-133
 57. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Zastosowanie sieci neuronowych w napędzie elektrycznym, Mater. II Konfer. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'95, Łódź, 1995, t.2, s.683-697
 58. Orłowska-Kowalska T., Morel R., Wpływ układu odtwarzania strumienia i prędkości kątowej na dynamikę napędu z silnikiem indukcyjnym, Mater. II Konfer. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'95, Łódź, 1995, t.2, s.451-458
 59. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Chlipała M., Microprocessor-based self-tuning control for DC motor drive, Proc. European Power Electronics and Applic. Confer., EPEA/EPE'95, Sevilla, Spain, 1995, vol.3, s.3.183-3.188
 60. Orłowska-Kowalska T., Chlipała M., Mikroprocesorowy układ adaptacyjnego sterowania przekształtnikowego napędu prądu stałego, Mater. VI Sympozjum Podstawowe Problemy Elektromechaniki i Energoelektroniki PPEE'95, Gliwice-Ustroń, 1995, s.153-158
 61. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Caban W., Flux observers for PWM induc-tion motor drive based on microcomputer, Proc. Intern. Confer. on Power Electronics and Motion Control, EPEA/PEMC'94, Warsaw, Poland, 1994, vol.2, s.1108-1113
 62. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Microprocessor-based state observer of the induction motor, Proc. Intern. Confer. on Electrical Drives and Power Electronics, EPEA/EDPE'94, The High Tatras, Slovakia, 1994, vol.1, ss.71-775
 63. Orłowska-Kowalska T., Morawski A., Sztyliński L., Zagadnienia sterowania niewra-żliwego w napędzie elektrycznym, Mater. Konfer. Nowoczesne Metody Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'93, Łódź-Dobieszków, 1993, s.554-570
 64. Orłowska-Kowalska T., Kuśnierz M., Analiza wpływu dyskretyzacji sygnałów w cyfrowym układzie sterowania wektorowego silnika indukcyjnego, Mater. Konfer. Nowoczesne Metody Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'93, Łódź-Dobieszków, 1993, s.544-553
 65. Orłowska-Kowalska T., Sztyliński L., Sterowanie binarne napędu elektrycznego z silnikiem indukcyjnym, Mater. Konfer. Nowoczesne Metody Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE'93, Łódź-Dobieszków, 1993, s.362-370
 66. Orłowska-Kowalska T., Morawski A., Sztyliński L., Control problems of electric drives in uncertainity conditions, Proc. of 7-th Intern. Symp. System-Modelling-Control, Zakopane, 1993, vol.2, s.39-48
 67. Orłowska-Kowalska T., Variable structure state observer of PM electric motor, Proc. of 7-th Intern. Symp. System-Modelling-Control, Zakopane, 1993, vol.2, s.91-95
 68. Orłowska-Kowalska T., Dudek T., Kuśnierz M., Zastosowanie inteligentnych modułów mocy i mikrokontrolerów do sterowania silników elektrycznych prądu przemiennego, Mater. V Symp. Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Gliwice-Ustroń, PPEE'93, 1993, s.327-331
 69. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Obserwator Luenbergera do odtwarzania momentu obciążenia w przekształtnikowym układzie napędowym prądu stałego, w: Wybrane zagadnienia maszyn i napędów elektrycznych, Wrocław, Wydawn. PWroc., Prace Nauk. IUE, 1993, nr 43, Studia i Materiały, nr 18, s.111-122
 70. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Mikroprocesorowy układ adaptacyjnego sterowania silnika prądu stałego, w: Wybrane zagadnienia maszyn i napędów elektrycznych, Wrocław, Wydawn. PWroc., Prace Nauk. IUE, 1993, nr 43, Studia i Materiały, nr 18, s.93-110
 71. Orłowska-Kowalska T., Analysis of linear state observer for special class of nonlinear dynamic system, Adv. Modelling a. Analysis, 1993, vol.36, nr 4, s.51-64
 72. Orłowska-Kowalska T., State and parameter observers in the induction motor control systems, Proc. of Intern. Confer. on Electrical Machines, ICEM'92, Manchester, 1992, vol.2, s.582-586
 73. Orłowska-Kowalska T., Nieliniowe i biliniowe obserwatory stanu silnika asynchro-nicznego - analiza krytyczna, w monografii: Rozwój zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego, pod red. L.Szklarskiego, Postępy Napędu Elektrycznego, PAN, 1992, Warszawa, PWN, , s.91-114
 74. Orłowska-Kowalska T., Banaszewski A., Kowalski Cz., Problemy mikrokomputerowej realizacji obserwatorów stanu silnika indukcyjnego, Archiwum Elektrotechniki, 1992, t.41, z.1-4, s.133-143
 75. Orłowska-Kowalska T., Obserwatory wektora stanu i parametrów silnika indukcyjnego klatkowego, Archiwum Elektrotechniki, 1992, t.41, z.1-4, s.117-132
 76. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Odtwarzanie wektora zmiennych stanu silnika indukcyjnego za pomocą obserwatorów nieliniowych, Archiwum Elektrotechniki, 1991, t.40, z.1, s.151-154
 77. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Analiza układu optymalnego sterowania silnika indukcyjnego z obserwatorem stanu, XIV Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO'90, (IEL, PAN), Gliwice-Wisła, 1991, t.2, str.73-80
 78. Orłowska-Kowalska T., Obserwatory strumienia silnika indukcyjnego klatkowego, IV Kraj. Konfer. Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego (KE PAN), Warszawa, 1990, t.2, str.295-309
 79. Orłowska-Kowalska T., Niestacjonarny obserwator liniowy pewnej klasy nieliniowych obiektów dynamicznych, XIII Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO'90, (IEL, PAN), Gliwice-Wisła, 1990, t.2, str.401-411
 80. Orłowska-Kowalska T., Obserwatory zmiennych stanu i parametrów w układach sterowania silników indukcyjnych klatkowych, Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych P.WR., seria Monografie, 1990, nr 41/9, s.121
 81. Orłowska-Kowalska T., Induction motor flux reconstruction via new reduced order state observer, Electrical Machines and Power Systems, 1989, vol.17, pp.139-153
 82. Orłowska-Kowalska T., Application of the extended Luenberger observer for flux and rotor time-constant estimation in induction motor drives, IEE Proceedings, Part D, 1989, vol.136, pp.323-330
 83. Orłowska-Kowalska T., State and parameter estimation of the induction motor drive system, Proc. Intern. Confer. on Electrical Machines ICEM'88, 1988, Pisa, Italy, vol.3, pp.319-323
 84. Orłowska-Kowalska T., Dynamical properties of fast state observer for current-fed induction motor, Electrical Machines and Power Systems, 1988, vol.14, pp.151-162
 85. Orłowska-Kowalska T., Zagadnienia sterowania prądowego silnika asynchronicznego z zastosowaniem obserwatora stanu, w monografii: Specjalne zagadnienia dynamiki i sterowania układów elektromechanicznych, pod red. L.Szklarskiego, Postępy Napędy Elektrycznego, PAN, Warszawa, PWN, str.127-151
 86. Orłowska-Kowalska T., Fast state observer for current-fed induction motor, Proc. Beijing Intern. Confer. on Electrical Machines, BICEM'87, 1987, vol.1, pp.463-467
 87. Orłowska-Kowalska T., Macek-Kamińska K., Comparative study of dynamic mathematical models for deep-bar rotor induction machine, Electrical Machines and Power Systems, 1986, vol.11, pp.387-400
 88. Orłowska-Kowalska T., Analiza właściwości statycznych i dynamicznych sulnika asynchronicznego z wymuszeniem prądowym, Archiwum Elektrotechniki, 1985 t.34 z.1/2, str.449-466
 89. Orłowska-Kowalska T., Analysis of variable-speed drive system with current-fed asynchronous motor and nonlinear state observer, Proc. Intern. Confer. AMSE'84, Athens, 1984, vol.2.4, pp.121-135
 90. Orłowska-Kowalska T., Kowalski Cz., Szmorliński Z., Effect of machine parameters variations on steady-state and transient performances of inverter-fed induction motor drive system, Proc. Intern. Confer. AMSE'84, Athens, 1984, vol.2.4, pp.137-154
 91. Orłowska-Kowalska T., Sztyliński L., Modelowanie układów przekształtnikowych metodą wyboru systemu dynamicznego, Rozprawy Elektrotechniczne,1984, t.30, z.1, str.121-135


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty