Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Teresa Orłowska-Kowalska
 
Zdjęcie

Kontakt:

budynek A10, pokój 320, II piętro
tel.  71 320 26 40

lp.ude.rwp[ta]akslawok-akswolro.aseret :liam-e

 

Konsultacje:

wtorek   –   9:00 ÷ 11:00

czwartek – 11:00 ÷ 13:00


 

Notka biograficzna:

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej – 1972, mgr inż. elektryk – specjalność Automatyka przemysłowa, asystent – 1972, dr nt., adiunkt – 1976r, dr hab. nt. – 1990, prof. nzw. Politechniki Wrocławskiej – 1993, prof. nauk technicznych – 2004, prof. zw. – 2006

Obszar zainteresowań naukowych:

Automatyka napędu elektrycznego, sztuczna inteligencja. W szczególności:

 • Estymatory zmiennych stanu dla silników prądu przemiennego – sterowanie bezczujnikowe.
 • Sterowanie wektorowe silnikami prądu przemiennego (indukcyjnymi i PMSM).
 • Zastosowania teorii układów o zmiennej strukturze do sterowania i estymacji zmiennych stanu w napędzie elektrycznym.
 • Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania i estymacji zmiennych stanu w napędzie elektrycznym, w tym w układach z mechanicznym połączeniem sprężystym.
 • Metody detekcji, lokalizacji i kompensacji uszkodzeń w przekształtnikowych układach napędowych (Fault Tolerant Control)

Dydaktyka:

 • Wykłady: Napęd elektryczny, Automatyka napędu elektrycznego -podstawy, Automatyka napędu elektrycznego – zagadnienia wybrane, Napęd robotów, Napędy robotów i obrabiarek , Metody sztucznej inteligencji, Dynamics and control of AC/DC drives.
 • Opiekun kierunku studiów: Automatyka i Robotyka  

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych, rad programowych:  

 • członek krajowy Rady Kuratorów Wydziału IV PAN (z wyboru, od 2011 r.),
 • członek Komitetu Elektrotechniki PAN (z wyboru, nieprzerwanie od 1996 r.),
 • członek Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego KE PAN (od 1993 r.),
 • IEEE Senior Member IEEE (od 2004 r.),
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (2008-2011),
 • członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1997r.),
 • Associate Editor w IEEE Transactions on Industrial Electronics (2004-2014),
 • członek Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa KE PAN „Postępy Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego” (od 1996),
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ser. Studia i Materiały (od 2000),
 • członek Rady Programowej czasopisma Przegląd Elektrotechniczny (od 2004),
 • członek Editorial Board of MIDEM – Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials (Slovenia) – od 2011,
 • członek Editorial Board of the Transactions on Electrical Engineering (Czech Republic) – od 2012,
 • stały recenzent artykułów dla międzynarodowych czasopism (m.in. IEEE Trans. on: Industrial Electronics, Industry Applications, Control System Theory, Energy Conversion, Mechatronics, IET-Electric Power Applications, IET-Control Theory Applications, Compel, Neurocomputing, Neural Computing and Applications, EPE Journal, Bulletin of PAS, Automatika) i referatów konferencyjnych (m.in. IECON, ISIE, ICIT, EPE, EPE-PEMC),
 • członek Komitetów Naukowych cyklicznych konferencji: EPE-PEMC, EDPE, OPTIM, ISIE, SME, SENE, PPEEm, MiS, ENiD. 

Pełnione funkcje:

2020 – . . . . . – Redaktor Naukowy czasopisma Power Electronics and Drives

2014 – 2019 – Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

2002 – 2014 – Dyrektor Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej

1992 – 2012 – Kierownik Zakładu Napędów Elektrycznych, a od r. 2008 – Zakładu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

1990 – 1992 – Współtwórca i Kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Automatyki Napędu i Energoelektroniki

1980 – 1990 – Z-ca Kierownika Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Przekształtnikowych Układów Napędowych

1991 – 1993 – Z-ca Dyrektora ds Dydaktyki i Współpracy z Zagranicą Instytutu Układów Elektromaszynowych

1996 – 1999 – Prodziekan ds Studiów Dziennych Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

1996 – 2002 – Członek Senatu Politechniki Wrocławskiej

1999 – 2000 – Przewodnicząca Sekcji T10A Komitetu Badań Naukowych

1995 – 1996 – Przewodnicząca Sekcji T10A Komitetu Badań Naukowych

1994 – 1995 – Członek Sekcji T10A Komitetu Badań Naukowych

Osiągnięcia naukowe i w kształceniu kadry:

 • autorstwo 2 książek i redaktorstwo 2 monografii (w jęz. angielskim), współautorstwo 2 skryptów, ponad 420 publikacji naukowych (53 artykułów w czasopismach z listy JCR, 50 rozdziałów w książkach i monografiach), 471 cytowań w Web of Science
 • promotorstwo 12 rozpraw doktorskich i 108 prac dyplomowych
 • kierownictwo i realizacja 25 projektów badawczych KBN, MNiSW, NCN i NCBiR
 • 24 recenzje rozpraw doktorskich
 • 13 recenzji rozpraw habilitacyjnych
 • 5 recenzji wydawniczych rozpraw habilitacyjnych
 • 6 recenzji książek (w tym 2 zagraniczne)
 • 5 recenzji dorobku kandydatów do tytułu profesora
 • 4 recenzje dorobku kandydatów do stanowisk profesora nadzwyczajnego
 • 2 recenzje doktoratów Honoris Causa
 • 3 recenzje dla Rady Głównej (uprawnienia habilitacyjne/doktorskie)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1993)
 • Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej (1988)
 • Nagroda Senatu Politechniki Wrocławskiej (Docendo Discimus) - 1995
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za Wybitne Osiągnięcie Naukowo-Techniczne (2001)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. „Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi” (2004)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010)
 • Nagroda Specjalna im. Prof. J.I. Skowrońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2010)
 • Medal im. prof. Pawła Jana Nowackiego (2012)
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej Stosowanej (2014)
 • 24 Nagrody Rektora P.Wr. za działalność naukowo-badawczą
 • 4 Nagrody Dziekana Wydziału Elektrycznego
 • 6 Nagród Dyrektora Instytutu Układów Elektromaszynowych

Kształcenie kadry:

Zakończone przewody doktorskie:

Przewody doktorskie w toku:

Recenzje dorobku naukowego do tytułu profesora:

Opinie związane z postępowaniem o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa:

Recenzje rozpraw habilitacyjnych:

Recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych:

Recenzje rozpraw doktorskich:

 

Publikacje naukowe:

Lista publikacji

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty