Menu
 
 
 
Strona główna | Prace Naukowe | Studia i Materiały | SiM nr 33
 

Studia i Materiały nr 33,   Wrocław 2013

Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych

Spis

treści:

Lp.

Autor ,   tytuł

Abstrakt

Artykuł

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Marcin KAMIŃSKI

Analiza porównawcza wybranych neuroregulatorów prędkości dla napędu z połączeniem sprężystym – opis modeli neuronowych

Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Analiza porównawcza wybranych neuroregulatorów prędkości dla napędu z połączeniem sprężystym – wyniki badań

Bronislav FIRAGO

The analysis of frequency-controlled induction motor electric drive operation at frequencies higher than rated ones and a constant stator voltage value

Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Zastosowanie redundantnego falownika napięcia do zasilania silnika indukcyjnego napędzającego pojazd elektryczny

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Piotr SOBAŃSKI

Przegląd dwupoziomowych falowników napięcia odpornych na uszkodzenia tranzystorów IGBT

Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Analiza i diagnostyka uszkodzeń tranzystorów w przekształtniku sieciowym AC/DC

Grzegorz TARCHAŁA, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Ekwiwalentne sterowanie ślizgowe prędkością kątową silnika indukcyjnego

Piotr DERUGO

Analiza wpływu konkurencyjnych warstw Petriego na działanie regulatora rozmytego typu Mamdaniego

Piotr DERUGO, Krzysztof SZABAT

Zastosowanie adaptacyjnej sieci falkowej do regulacji prędkości silnika prądu stałego

Piotr DERUGO, Mateusz DYBKOWSKI

Analiza wpływu wartości początkowych wektora wag na pracę bezczujnikowego układu adaptacyjnego sterowania DTC-SVM

Krzysztof DRÓŻDŻ, Marcin KAMIŃSKI, Piotr J. SERKIES, Krzysztof SZABAT

Zastosowanie sieci neuronowych do estymacji zmiennych stanu napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi

Krzysztof DRÓŻDŻ

Optymalizacja rozmytego filtru Kalmana przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych

Krzysztof DRÓŻDŻ

Identyfikacja parametrów układu dwumasowego za pomocą rozmytego filtru Kalmana

Krzysztof P. DYRCZ, Marcin SKÓRA

Szybkie prototypowanie układów sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych mikroprocesorowych zestawów uruchomieniowych

Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI

Wykrywanie uszkodzeń w zanurzonych agregatach pompowych z silnikami indukcyjnymi

Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI, Marcin WOLKIEWICZ

Model polowo–obwodowy silnika indukcyjnego ze zwarciami zwojowymi

Piotr GAJEWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Modelowanie i analiza elektrowni wiatrowej z generatorem PMSG

Marcin KAMIŃSKI

Estymacja zmiennych stanu układu dwumasowego za pomocą modeli neuronowych

Bogusław KAROLEWSKI

Modelowanie wpływu małej elektrowni wodnej na sieć

Kamil KLIMKOWSKI, Mateusz DYBKOWSKI

Wpływ uszkodzenia tranzystora IGBT przekształtnika częstotliwości na pracę napędu indukcyjnego

Kamil KLIMKOWSKI, Mateusz DYBKOWSKI

Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi sterowane metodami wektorowymi DFOC oraz DTC-SVM odporne na uszkodzenia przemiennika częstotliwości

Kamil KLIMKOWSKI, Mateusz DYBKOWSKI

Analiza wpływu uszkodzeń czujników prądu stojana na pracę wektorowego układu napędowego – koncepcja układu odpornego

Sebastian KNYCHAS

Tłumienie drgań skrętnych dwumasowego układu napędowego pracującego w adaptacyjnej strukturze sterowania z neuronowo-rozmytymi regulatorami typu TSK

Jacek LISTWAN, Mateusz DYBKOWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Analiza wrażliwości wybranych estymatorów zmiennych stanu na błędną identyfikację parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego

Stanislav KOCMAN, Petr ORSÁG

The influence of the voltage unbalance and voltage variations on operation characteristics of an electrical drive with an induction motor

Piotr SERKIES

Predykcyjne sterowanie pozycją w napędzie indukcyjnym z połączeniem sprężystym

Piotr SERKIES

Dobór długości horyzontu predykcji wyjść i sterowań regulatora predykcyjnego w napędzie z połączeniem sprężystym

Marcin SKÓRA

Porównanie strategii sterowania prądem silnika PM BLDC. Badania symulacyjne

Marcin SKÓRA, Czesław T. KOWALSKI

Wpływ uszkodzeń czujników położenia wirnika na pracę napędu z silnikiem PM BLDC

Karol WRÓBEL

Struktura sterowania układem trójmasowym z regulatorem stanu

Karol WRÓBEL, Piotr SERKIES, Krzysztof SZABAT

Zastosowanie sterowania predykcyjnego w układzie trójmasowym

Marcin WOLKIEWICZ, Grzegorz TARCHAŁA, Czesław T. KOWALSKI

Monitorowanie stanu uzwojeń stojana w zamkniętej strukturze sterowania prędkością silnika indukcyjnego

Paweł ZALAS, Ludwik ANTAL

Magnetoelektryczny silnik małej mocy wzbudzany magnesami hybrydowymi

Maciej GWOŹDZIEWICZ, Jan ZAWILAK

Dwukierunkowy jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Adam GOZDOWIAK, Piotr KISIELEWSKI

Model turbiny parowej z regulatorem

Adam GOZDOWIAK, Piotr KISIELEWSKI

Modelowanie układu regulacji mocy czynnej turbogeneratora

Maciej GWOŹDZIEWICZ

Starting properties of single-phase line-start permanent magnet synchronous motor

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS

Awaryjne stany pracy silników indukcyjnych pierścieniowych

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI

Silnik bezszczotkowy o wirniku kubkowym

Tomasz JANTA

Pomiarowe potwierdzenie izotropii magnetycznej dielektromagnetyku

Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI

Przekładnik prądowy Brooksa i Holtza i z modyfikacją Bayajiana i Skaetsa

Daniel DUSZA, Bartłomiej RZEPECKI

Magnetizing current effect minimization in current transformers

Piotr MADEJ

Zmieniony schemat zastępczy przetwornika napięciowego i wyznaczanie jego parametrów

Krzysztof PODLEJSKITomasz JOKIEL

Bezprzewodowa transmisja danych w standardzie ZigBee – stanowisko laboratoryjne

Grzegorz KOSOBUDZKI

Pomiar parametrów krótkotrwałych zapadów napięcia

Tomasz SIKORSKI, Grzegorz KOSOBUDZKI, Marek ZENGER

Zaburzenia jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

Mateusz PUSTUŁKA, Jan IŻYKOWSKI, Mirosław ŁUKOWICZ

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do lokalizacji zwarć łukowych w liniach elektroenergetycznych w warunkach nasycenia przekładników prądowych

Wiesław STOPCZYK, Zdzisław NAWROCKI

Sterowanie trójfazowego mostka tyrystorowego przy odkształconym napięciu zasilającym

Paweł PTASZNIK

Expert system approach in designing knowledge-based controller

Krzysztof PODLEJSKI, Jarosław SZAFRAN

Modelowanie standardu profibus w środowisku labview

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty